Pages

June 1th Disastämman

Efter en vecka med bara några plusgrader, och en nordanvind som svepte långt in i sjäen, så, spricker molntäcket upp lagom till Disastämman. Ovanligt mycket folk i år. Suveränt allspel, lett av Jonas, och Anna. Triplex på turné med bra gung i låtarna. Enda stämman med våffla?

disa2014_2 (302K)

Trångt. Alla fick inte plats på scenen vid allspelet.

disa2014_1 (234K)

I väntan på nästa allspelslåt. Lång-backa-Jans gånglåt.

disa2014_3 (279K)

Solglasögon är både coolt och praktiskt.

disa2014_4 (240K)

Festmarschen.

disa2014_5 (201K)

Triplex. Mycket bra!

disa2014_6 (237K)

Motsolspublik.

disa2014_7 (137K)

Endes, nu med dansbandstouch. I alla fall vad namnet beträffar. Endez!

disa2014_8 (215K)

Triplex, även hejare på styltor.

disa2014_9 (186K)

Händer bakom ryggen!

disa2014_91 (253K)

Aldo räddar oss igen och talar om hur Sörlins schottis går.

Back to index

Archives