Pages

Vendelstämman

19 JULi, 2009

Traditionell stämma i riktig folkpark.

vendel_2009_1 (32K)

Stämman öppnas av Sonia och Ottar Vendelkråka

vendel_2009_3 (25K)

Frejdiga springvalser florerade flödigt på tunet

vendel_2009_2 (31K)

Trevligt och inget regn

vendel_2009_4 (26K)

Man på väg till nytt buskspel

vendel_2009_5 (31K)

Känt folk spelar Uppländskt

vendel_2009_6 (29K)

Hårdrocksfiol? Tuff är den i allafall

vendel_2009_7 (29K)

Archives